• راهنمایی و شروع
  • اطلاعات اولیه
  • اطلاعات تکمیلی
  • اطلاعات فردی
  • جزییات مشخصات
  • دریافت کد رهگیری
راهنمایی و شروع
  • به سیستم نوبت دهی مراکز خدمات پس از فروش شرکت رامک یدک خوش آمدید. در این قسمت شما می توانید براساس خدمت مورد نظر خود نسبت به انتخاب نمایندگی خدمات پس از فروش سرویس دهنده خدمت و همچنین زمان انجام خدمات اقدام نمایید. برای ثبت نوبت در سامانه نوبت دهی شرکت رامک یدک، لازم است اطلاعات خودرو و اطلاعات مالک یا آورنده خودرو را در سیستم ثبت نمایید. در پایان فرآیند نوبت دهی، سیستم برای شما کد رهگیری تولید نموده و آن را برای شما پیامک خواهد کرد. که باید در هنگام مراجعه به مرکز ارائه کننده سرویس کد پیگیری مربوطه را ارائه نمایید

جهت ابطال نوبت گرفته شده اینجا کلیک کنید
Powered By SevenSoft